O prezentare a Politicii Agrare Comune în domeniul pescuitului a fost realizată, astăzi, la minister, de către expertul internațional Walter Dubner.

Expertul a evidențiat direcțiile strategice pentru dezvoltarea acvaculturii pentru perioada 2021-2030, în cadrul Uniunii Europene. Walter Dubner a efectuat o analiză privind gestionarea globală a resurselor piscicole, evidențiind importanța ca Republica Moldova să devină parte a comisiilor și convențiilor internaționale, pentru a putea avansa în acest domeniu.
Discuțiile au abordat aspecte privind legislația națională și acțiunile necesare pentru alinierea la standardele UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *